Privacy Statement

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt als hulpverlener. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om dit Privacy Statement op deze site te vermelden. 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op basis daarvan is het huidige Privacy aangepast.

  • recht op informatie;
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

Privacy

Alles wat wij in deze praktijk bespreken en alle gegevens die er naar aanleiding van de sessies worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming deel ik gegevens met je huisarts of met je zorgverzekeraar, wanneer dit nodig mocht zijn voor behandeling of voor vergoeding.

Als therapeut houd ik me aan de beroepscodes van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Deze codes hebben betrekking op afspraken over professioneel hulpverlenen zoals beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie en de omgang met klachten. De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld.

Klachten en geschillenregeling

Ik wil je oprecht hulp bieden op een goede en respectvolle manier. Het kan zijn dat je toch onvrede over de behandeling ervaart en een klacht hebt over de manier waarop ik werk. Dan kun je dit altijd met mij bespreken, zodat we er samen weer een positieve ervaring van kunnen maken. Lukt het echter niet om er samen uit te komen of wil je er met iemand anders over spreken, dan kun je bij de NFG terecht. Hier kun je gratis van een onafhankelijke klachtenfunctionaris gebruik maken om je klacht te bespreken. Er wordt samen met je gekeken naar oplossingen voor je klacht. Binnen 6 weken wordt je klacht afgehandeld.