Privacy Statement

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt als hulpverlener. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om dit Privacy Statement op deze site te vermelden. 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op basis daarvan is het huidige Privacy aangepast.

  • recht op informatie;
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

In het Privacyreglement van NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) staat uitgebreider omschreven hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze is op //de-nfg.nl te vinden.