Stichting beroepsbeoefenaren

RBCZ bewaakt de kwaliteit van geregistreerden. Er wordt gebruik gemaakt van  het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen.