Zoeken en op weg gaan

Voor wie?

Voor degenen die in conflict met zichzelf zijn gekomen op psychologisch en/of sociaal gebied. Ieder mens is uniek en beleeft dit vanuit zijn eigen referentiekader. U kunt een afspraak voor een intakegesprek maken per telefoon of per mail. In de intake bespreken we of uw hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod. Daarna zal in overleg met u een behandelingsplan worden samengesteld. Er is momenteel geen wachtlijst, zodat u spoedig hulp kunt krijgen.

De psychotherapeut gebruikt de therapeutische relatie als werkinstrument.
Binnen deze relatie kunnen gevoelens en gedachten vrijuit en op een veilige manier worden geuit. Tevens kan jij jezelf, de relaties met anderen, de manier van in de wereld te staan, exploreren en zin geven.

Psychotherapie is stilstaan bij jezelf, is leren en durven kijken naar de betekenis die de persoon zelf verleent aan de gebeurtenissen in zijn/haar leven.
Psychotherapie geeft inzicht in de manier waarop die betekenis bijdraagt tot welzijn en geluk of deze juist in de weg kan staan.

Psychotherapie is een emotionele ervaring die van binnen iets tot rust kan brengen of kan deblokkeren.

Psychotherapie is leren of durven jouw eigen perspectief open te trekken en ontdekken dat er ook andere betekenis verlening mogelijk is zodat je op een andere manier in het leven gaat staan.

Psychotherapie is arbeid, is zoeken en ‘je eigen weg vinden'.