Zoeken en op weg gaan

Voor wie?

Voor degenen die in conflict met zichzelf zijn gekomen op psychologisch en/of sociaal gebied. Ieder mens is uniek en beleeft dit vanuit zijn eigen referentiekader. Je kunt een afspraak voor een intakegesprek maken per telefoon of per mail. In de intake bespreken we of de hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod. Daarna zal in overleg een behandelingsplan worden samengesteld. 

De therapeutische relatie is als het ware het werkinstrument. Binnen deze relatie kunnen gevoelens en gedachten vrijuit en op een veilige manier worden geuit. Tevens kan jij jezelf, de relaties met anderen, de manier van in de wereld te staan, exploreren en zin geven.

Psychotherapie is stilstaan bij jezelf, is leren en durven kijken naar de betekenis die jij als persoon zelf verleent aan de gebeurtenissen in jouw leven. Psychotherapie geeft inzicht in de manier waarop die betekenis bijdraagt tot welzijn en geluk of deze juist in de weg kan staan.

Psychotherapie is een ervaring die van binnen rust kan brengen of iets kan deblokkeren.

Psychotherapie is leren of durven ontdekken dat er ook een andere betekenis verlening mogelijk is zodat je op een andere manier in het leven kunt staan.

Psychotherapie is arbeid, is zoeken en ‘je eigen weg vinden'.