Zoeken en op weg gaan

Voor wie?

Voor degenen die in conflict met zichzelf zijn gekomen op psychologisch en/of sociaal gebied. Ieder mens is uniek en beleeft dit vanuit zijn eigen referentiekader. U kunt een afspraak voor een intakegesprek maken per telefoon of per mail. In de intake bespreken we of uw hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod. Daarna zal in overleg met u een behandelingsplan worden samengesteld. Er is momenteel geen wachtlijst, zodat u spoedig hulp kunt krijgen.

De psychotherapeut gebruikt de therapeutische relatie als werkinstrument.
Binnen deze relatie kan de cliënt zijn gevoelens en gedachten vrijuit en op een veilige manier uiten. Tevens kan hij zichzelf, zijn relaties met anderen, zijn manier van in de wereld staan, exploreren en zin geven.

Psychotherapie is stilstaan bij zichzelf, is leren en durven kijken naar de betekenis die de cliënt zelf verleent aan de gebeurtenissen in zijn leven.
Psychotherapie geeft inzicht in de manier waarop die betekenis bijdraagt tot welzijn en geluk of deze juist in de weg staat.

Psychotherapie is een emotionele ervaring die van binnen iets tot rust kan brengen of kan deblokkeren.

Psychotherapie is leren of durven zijn eigen perspectief open te trekken en ontdekken dat er ook andere betekenisverlening mogelijk is die de cliënt op een andere manier in het leven doet staan.

Psychotherapie is arbeid, is zoeken en ‘weg vinden'.