Tarieven en vergoeding

De tarieven € 60,00 (inclusief 21% BTW) per uur zijn conform de richtlijnen van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) Relatietherapie € 80,00 per uur.

Voor financiering van de kosten zijn er enkele mogelijkheden:

  • Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (voor een deel) de kosten van de therapie, met name hulpverleners die zijn aangesloten bij NFG en RBNG. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar of zie hiervoor uw aanvullende polis. Wanneer u aanvullend verzekerd bent valt dit onder 'alternatieve geneeswijzen'. Het eigen risico is niet van toepassing.  
  • Een persoongebonden budget (PGB) is een mogelijkheid.
  • Bijzondere bijstand van de gemeentelijke sociale dienst.
  • Indien uw kosten boven het drempelinkomen uitkomen, kunt u de kosten van de belasting aftrekken als bijzondere ziektekosten.

De beroepsvereniging NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg  waardoor  professionaliteit en betrouwbaarheid van de therapeut is gewaarborgd. De NFG maakt gebruik van onafhankelijk tuchtrecht. 

Elke zorgprofessional, en dus elk NFG-registerlid, is per 1-1-2017 door de overheid verplicht om de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te hebben geregeld. Met succes heb ik de Psychosociale Basiskennisopleiding afgerond en volg de vereiste bijscholingen. 

RBCZ bewaakt de kwaliteit van geregistreerden. Er wordt gebruik gemaakt van  het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. 

Aangesloten bij: N.F.G / RBCZ / Stichting ikzoekchristelijkehulp.nl in samenwerking met Pro Life Zorgverzekeringen en Stichting Rosegarden - Landelijk netwerk van christen psychosociaal therapeuten.